ZONNE-ENERGIE

Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zonnecellen, die de zonne-energie omzetten in elektriciteit. Dit proces heet fotovoltaïsche omzetting. De afkorting “PV” stamt af van het Engelse “photovoltaic”.

Zonnecellen werken ook als het bewolkt is! Maar als regel geldt: hoe meer zonlicht op de zonnecellen valt, hoe beter. Een zonnepaneel van 1 vierkante meter heeft bij de huidige stand van techniek een vermogen van ca. 100 W. Dat betekent dat in Nederland, met een instraling van maximaal 1000 volle zonne-uren, dit zonnepaneel per jaar maximaal 100 kWh kan leveren.